Zasady wynajmu

Zakaz palenia

W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłączeniem balkonu jeżeli przynależy do mieszkania.Zwierzęta domowe

W lokalu obowiązuje zakaz przebywania wszelkich zwierząt: psy, koty, gryzonie, ptaki, ryby, owady ozdobne, zwierzęta egzotyczne.Czystość

Najemca zobowiązuje się utrzymać czystość w mieszkaniu, ale także przestrzegać zasad porządku i nie pozostawiać zbędnych sprzętów w częściach wspólnych. Nie wolno przechowywać żywności na zewnętrznych parapetach. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na miejscach postojowych dla pojazdów oraz na podwórku. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika. W przypadku najmu mieszkania, w którym występuje segregacja odpadów, Najemca ma obowiązek do ww. segregacji się stosować.Konserwacja lokalu

Najemca zobowiązuje się informować Wynajmującego o wszystkich usterkach, szkodach i problemach powstających w lokalu. W przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, karetkę pogotowia), a potem Właściciela. Koszty napraw powstających z powodu zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego używania lokalu i sprzętów pozostaną po stronie Najemcy, a koszty wynikające z wady sprzed podpisania Umowy Najmu pozostaną po stronie Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych. Cieknący kran lub przepuszczająca wodę toaleta może spowodować zalanie i dodatkowe zniszczenia a także zwiększy zużycie wody, zwiększając przy tym rachunki.


Prawo do wejścia do lokalu

Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas przeglądów okresowych po uprzednim uzgodnieniu terminu albo bez zgody Najemcy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia). Prawo wejścia do lokalu przysługuje także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że lokal został przez Najemcę porzucony bez rozwiązania Umowy najmu.
Bezpieczeństwo w lokalu

Najemca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających
w lokalu. W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Najemcy, które wynika z awarii lub usterek w mieszkaniu, które nie zostały zgłoszone Wynajmującemu.


Zakończenie najmu

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu pierwotnego. Mieszkanie w dniu odbioru lokalu winno być opróżnione z przedmiotów należących do Najemcy i czyste. Koszty napraw szkód pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania niewysprzątanego mieszkania obciążą Najemcę. Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Właściciela przed zakończeniem najmu, Właściciel nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Najemcę, jako przeznaczone do wyrzucenia.