Korzyści dla najemcy

  1. Oferty najmu, które prezentujemy, są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Dbamy o utrzymanie właściwego standardu naszych lokali, przede wszystkim o komfort i bezpieczeństwo najemców.
  3. Warunki najmu i rozliczeń z najemcą regulujemy pisemnie, zawsze za pomocą standaryzowanej umowy.
  4. Nasze umowy najmu są zrozumiałe i precyzyjne oraz posiadają protokoły zdawczo-odbiorcze.
  5. Rozliczamy kaucję zgodnie z zapisami umowy.
  6. Nie odwiedzamy wynajętego lokalu bez wcześniejszego uzgodnienia terminu (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych).
  7. Promujemy i polecamy dobrych najemców.
  8. Zawsze i w pełni wywiązujemy się ze zobowiązań, które podejmujemy wobec najemców.